w produktach     w podstronach

Ostroga

PSZENICA OZIMA  Hodowca: DANKO

 • Wysoka zimotrwałość
 • Nadzwyczajna plenność
 • Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna
 • Odmiana oścista – doskonała ochrona przed zwierzyną łowną

 

INFORMACJA O ODMIANIE

Pszenica ozima Ostroga jest najnowszą odmianą ościstą zarejestrowaną w Polsce. Charakteryzuje się najlepszymi cechami młynarsko-piekarskimi oraz agrotechnicznymi (najwyższy plon, najlepsza odporność na choroby i wyleganie oraz porastanie ziarna w kłosie) nie tylko wśród pszenic ościstych. Bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju zarówno w technologii intensywnej jak i średniointensywnej.


PARAMETRY JAKOŚCIOWE

 • pszenica jakościowa (grupa A)
 • duża zawartość białka i glutenu
 • wysoka liczba opadania
 • duża wydajność i wodochłonność mąki
 • wysoka energia ciasta

 
POZOSTAŁE CECHY ODMIANY

 • wysoka plenność na terenie całego kraju, najwyższa spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian ościstych
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • słoma średniej wysokości, najkrótsza spośród odmian ościstych
 • najlepsza spośród odmian ościstych odporność na wyleganie
 • w warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania źdźbła
 • bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie
 • zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 380 - 400 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca 180 - 200 kg/ha)

 

WAŻNIEJSZE CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE

Termin kłoszenia późny
Wysokość roślin średnia
MTZ wysoka
Zimotrwałość bardzo dobra (6,0)
Odporność na wyleganie dobra (7,0)

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Choroba
Odporność Ocena
Mączniak prawdziwy 7,1 dobra
DTR 8,2 bardzo dobra
Septorioza liści 7,4 dobra
Fuzarioza kłosa 7,9 bardzo dobra
Choroby podstawy źdźbła 8,3 bardzo dobra
     
Skala: 1 - 9 (cecha: 1 - niekorzystna, 9 - wybitna) Źródło: COBORU

 

GĘSTOŚĆ SIEWU
 • Termin wczesny: 340 - 360 ziaren/m2
 • Termin optymalny: 380 - 400 ziaren/m2
 • Termin późny: 420 - 440 ziaren/m2

     

Plon pszenicy ozimej Ostroga na tle odmian wzorcowych w latach 2010-2011 (w % wzorca i dt/ha)

 


  

a1 - technologia średnio intensywna

a2 - technologia intensywna

Źródło: COBORU